คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับนักเรียนเข้าชมแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์นอกสถานที่

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566) ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุณผุสดี มุหะหมัด และ คุณสุนทร ขวัญอ่อน ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจาก โรงเรียนสายยิดวิทยามูลนิธิ ในการศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์นอกสถานที่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องสัมมนา และ ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนจำนวนมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES