คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ บานบุรีช่อที่ 55 กว่า 900 คน

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ไอซ์ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ Tik toker ที่มีผู้ติดกว่า 3 ล้านคนบรรยายพิเศษ English Skills for Science Students เรียนวิทย์ให้รอด ด้วยทักษะภาษาอังกฤษ พร้อม การบรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา พร้อมเรื่องของการดูแลและพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดย ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์โดย หน่วยประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้ปกครองและน้องๆ สามารถติดตามทุกช่องทางสื่อสารโดยค้นหาคำว่า PSUSci

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES