ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมคอร์สเรียนระยะสั้น สถิติอนุมานขั้นสูง ณ Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าคอร์สเรียนระยะสั้น เรื่อง สถิติอนุมานขั้นสูง โดย Prof.Nabendu Pal ณ Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ July 1st, 2023 to July 22nd, 2023

ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ทางมหาวิทยาลัยมีหอพัก on-campus จัดให้ฟรี ซึ่งจะเป็นแบบ first come first serve ค่าเรียน Tuition fee: 1,500,000 VND (~ 65 USD)/course/student

สถิติอนุมานขั้นสูง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
The website for the summer course information is in the link below: https://sites.google.com/view/asummercourseon/trang-ch%E1%BB%A7
The Course registration form here (require to do online): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe_4TYOdPxPzYuKtMpzW_bm_XJC1x2x6VYMAdj_uCZ_ibM1A/viewform?usp=pp_url

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
ผศ.ดร.พรฑิตา ทิวทัศน์
phontita.t@psu.ac.th
หรือ toanthongke@tdtu.edu.vn
Website: http://fms.tdtu.edu.vn/vi

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL