ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “Forever Chemicals: A never-ending Analytical Challenge”

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายพิเศษรูปแบบออนไลน์

Forever Chemicals: A never-ending Analytical Challenge

โดย Diana Aga จาก Chemistry Department, University at Buffalo, The State University of New York เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยาย ผ่านช่องทาง Zoom Cloud Meetings

Meeting ID:
				
					93429692168
				
			
Passcode:
				
					015274
				
			
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL