รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” TCAS 4 ปีการศึกษา ’66

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.​ ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการ “Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์” ปีการศึกษา 2566

และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้นยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (Clearing house) ได้ในวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ http://student.mytcas.com

และติดตามรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ได้ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://entrance.psu.ac.th/

น้องๆ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลของโครงการต่างๆ ใน TCAS 66 ได้ที่ https://www.sci.psu.ac.th/tcas66/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES