คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู ขอขมาบูชาครู อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัด พิธีไหว้ครู (อาจารย์ใหญ่) ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 คณะแพทยศาสตร์และนักศึกษาที่เรียนในวิชามหกายภาคศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ ตึก NML ชั้น 2 พร้อมทั้งคณาจารย์ บุคลากร

ในส่วนของพิธีไหว้ครู ขอขมาบูชาครู อาจารย์ใหญ่นั้น นักศึกษาจะทำพิธีตั้งแต่การนำร่างอาจารย์ใหญ่ขึ้นมายังชั้นเรียนพร้อมทำพิธีการขอขมาเพื่อตลอดทั้งภาคการศึกษาด้วยความเคารพตลอดจนพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) อาจารย์ใหญ่ ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES