คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับรางวัลในงานประชุม AHR-iCON 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา อาจารย์ และนักศึกษาศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน PSU-BCG Hackathon รอบชิงชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ ” The 2nd Annual Health Research International Conference 2023 (AHR-iCON 2023) ” ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์

ซึ่งขอแสดงความยินดีกับศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คว้ารางวัล ดังนี้

แผ่นปิดแผลจากเส้นใยอัลจิเนตนาโนไฟเบอร์ผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน จากทีม ABC GO

SilverNano Foley Catheter สายสวนปัสสาวะเคลือบอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากสารสกัดใบยูคาลิปตัส จากทีม CABI-SEA 

แผ่นปิดแผลจากเส้นใยอัลจิเนตนาโนไฟเบอร์ผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน จากทีม ABC GO

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES