หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารองค์กรให้กับคณะพยาบาลศาสตร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดวงวดี สังโขบล ชั้น 2 อาคารละออหุต่างกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้รับเกียรติร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสื่อสารองค์กรให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์

โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ชัชเวช รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ประกันคุณภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดงานและต้อนรับทีมงานจากหน่วยประชาสัมพันธ์ฯ ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเทคนิคการนำเสนอการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอคลิปให้ความรู้ การออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการสื่อสารผ่านช่องทาง Social Network และการปรับรูปแบบเว็บไซต์ให้รองรับการทำงานผ่านมือถือ โดยได้รับความสนใจจากคณะพยาบาลเป็นอย่างมาก ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ยังพร้อมช่วยเหลือทางด้านประชาสัมพันธ์อีกในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES