ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการเก็บพร้อมขนย้ายขยะติดเชื้อและขยะอันตราย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตั้งแต่วันที่
14/07/2023
จนถึง
14/08/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา