บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมโครงการเวทีคุณภาพ โชว์ศักยภาพแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและสร้างความผูกพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน โดยโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเพื่อชื่นชมยินดีกับคณะ/หน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งตามหลักการการจัดการความรู้ อีกทั้งเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเสริมสร้างความรัก ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายร่วมกัน

โดยในครั้งนี้หน่วยงานของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ผ่านเข้ารอบให้จัดแสดงในรูปแบบ Poster ถึง 3 โครงการ อาทิ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการให้ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในระดับคณะ งานสนับสนุนการวิจัย ตัวช่วยเรื่องจัดสอบกับระบบจัดพิมพ์ข้อสอบออนไลน์ หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา งานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี และระบบจัดการทะเบียนรถยนต์สำหรับบุคลากร (สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์) แบบ QR Code งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ด้านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ได้ร่วมให้กำลังใจทีมงานและกล่าวชื่นชมทั้ง 3 ทีมที่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมสนับสนุนให้ทุกงานในคณะฯ ได้แสดงศักยภาพ พร้อมที่จะนำเสนอการทำงานที่น่าสนใจแก่คณะฯ อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES