หลักสูตรสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดสัมมนาโดย พี่เอ๋ คุณปดิวนันดา โปรา ผู้อำนวยการ INET

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา หลักสูตร วท.บ.(สถิติ) และ วท.ม. (สถิติประยุกต์) จัดกะกล่องฟังการแนะนำตำแหน่งงานและการเตรียมตัวสู่การทำงานในหัวข้อ เปิดโลกงานของสถิติและที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก พี่เอ๋ คุณปดิวนันดา โปรา ผู้อำนวยการ INET ภาคใต้ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รุ่นที่ 16 และน้องๆ ในทีม INET มาแลกเปลี่ยนความคิดจากห้องเรียน สู่การนำไปใช้ในการทำงาน ทั้งด้าน soft skill & hard skill พร้อมนำสถิติทำงานในยุคปัจจุบันได้มากกว่าที่คิด Data Science ,Tester, UX UI , BA (Bisiness analysis) โดยได้รับการต้อนรับจาก หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ รศ.ดร. รณสรรพ์ ชินรัมภ์ และอาจารย์ในหลักสูตรพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายการทำงานร่วมกันระหว่างสาขากับภาคธุรกิจ ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ ผู้ริเริ่มความร่วมมือ การทำMOU กับทางINET มาตั้งแต่ปี 2564 ผศ.ดร. กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ อาจารย์ผู้ดูแล สหกิจและการฝึกงานของนักศึกษาสถิติ และ ดร.นุชนาถ คงช่วย อาจารย์ผู้สอนรายวิชา data management & data analysis ที่จะนำความเชื่อมโยงความต้องการจากผู้ประกอบการมาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้ทันทีในภาคการศึกษา 1/2566 เพื่อให้บัณฑิตไปมีความมั่นใจและพร้อมออกไปทำงานได้จริงนอกจากนี้สามารถมาปรับใช้ในการวางแผนหลักสูตรทั้งปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES