ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมแชร์แนวทางทำงานกับนักศึกษานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) หน่วยประชาสัมพันธ์ งานเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมต้อนรับนักศึกษาปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (MCA) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนและพูดคุย การบริการจัดการด้านการสื่อสารองค์กร การสร้างและการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารองค์กร และกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด

ทั้งนี้ นายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต กล่าวว่า ทางตัวเองสนใจที่จะทำวิจัยในประเด็นการสื่อสารองค์กร และได้มีโอกาสติดตามการสื่อสารของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในทุกช่องทางจึงได้ประสานงานและลงมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คณะฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES