ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “The use of non-targeted analysis for the detection of food fraud”

SHARE
TWEEET
EMAIL

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

The use of non-targeted analysis for the detection of food fraud

โดย Dr. David F.Thompson, School of Chemical and Physical Sciences, Keele University, United Kingdom วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL