บรรยากาศแสนอบอุ่น วิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีไหวครู ประจำปีการศึกษา 2566 “ร่วมใจวิดยา น้อมวันทา บูชาครู” ณ ห้อง BSc 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรักษาการรองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง โดยนักศึกษาได้มีการนำพานที่ออกแบบในรูปแบบต่างๆ พร้อมความหมายมามอบให้กับคณาจารย์ อีกทั้งยังมีการผูกข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบทุนต้นกล้าบาบบุรี นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นักกิจกรรมดีเด่น รวมถึงสโมสรนักศึกษาและประธานชมรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2565 อีกด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ได้กล่าวอวยพรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ในนามคณะวิทยาศาสตร์ครูรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบนักศึกษาในโอกาสงานไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามที่ได้สืบสานกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ครูขอขอบใจแทนครูอาจารย์ทุกท่าน และขอยกย่องชมเชยในสิ่งที่ได้ปฏิบัติทำให้เกิดความสบายใจ ความเป็นสิริมงคล ทั้งนักศึกษาและครูอาจารย์ ซึ่งเป็นการแสดงออกของความเป็นผู้มี “ตัญญูคือรู้คุณ” และ “กตเวทิตาคือการตอบแทนคุณ” อันเป็นธรรมะแห่งความเจริญ ขอให้ศิษย์ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่บ่มเพาะคนดีออกไปรับใช้สังคม ดังพระราชปณิธานของพระราชบิดา ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES