สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 เปิดแล้ว!! วันแรกนักเรียนเข้าร่วมนับหมื่นคนในโรงเรียนพื้นที่ภาคใต้

SHARE
TWEEET
EMAIL

เปิดแล้วสำหรับกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวันนี้ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ได้มีพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบรางวัลเรื่องสั้นและหนังสั้น รางวัลช่อศรีตรัง ณ ห้อง L1 อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองประธานจัดงาน กล่าวรายงานแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ประธานในพิธี

พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางของประเทศต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน โดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ บรรยายพิเศษในหัวข้อ ความแปรปรวนของฝนในประเทศไทย โดย คุณจรูญ เลาหเลิศชัย ผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งนี้มีการมอบรางวัลหนังสั้นและเรื่องสั้นฯ พร้อมพิธีมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานภายนอกที่มาจัดนิทรรศการทั้งนี้กิจกรรมยังมีอีก 2 วันโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือศึกษากิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://sciweek.sci.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES