บรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. วันที่สอง

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นวันที่ 2 ซึ่งมีนักเรียนและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยวันนี้ มีการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.ต้น การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ระดับม.ปลาย การแข่งขัน Infographic Design with CANVA ระดับม.ปลาย การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) ระดับม.ต้น และม.ปลาย การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (แปลงร่างวัสดุเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์) ระดับม.ต้น และ ม.ปลาย

ซึ่งทุกกิจกรรมยังคงได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้เป็นมาก โดยพรุ่งนี้ 18 สิงหาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานได้ที่ https://sciweek.sci.psu.ac.th

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES