วันสุดท้าย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 พบกันใหม่ปีหน้า ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

บรรยากาศวันสุดท้าย 18 สิงหาคม 2566 การงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยยังได้ความนิยมจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในวันสุดท้ายตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางคณะฯ นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ได้เป็นประธานในการพิธีถวายสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมพิธีปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งได้ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับม.ต้นและม.ปลาย เพื่อไปแข่งในระดับประเทศต่อไป คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งทุกความคิดเห็นเราจะนำไปปรับให้ดีขึ้นในการจัดงานปีต่อๆ ไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES