คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ถวายรายงานแก่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 66

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตร นิทรรศเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงบูธเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ภายใต้ Theme Roles of Research towards Net Zero Ambitions โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ถวายรายงาน ในด้านคาร์บอนสีน้ำเงิน (Blue Carbon) ซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญในการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ของไทยโดยหนึ่งในระบบนิเวศที่สำคัญ คือ แหล่งหญ้าทะเล ซึ่งแหล่งหญ้าทะเลชายฝั่งทะเลอันดามันมีการทักเก็บคาร์บอน (Carbon storage) 290 ถึง 12,683 MgC ขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าทะเลและการถูกรบกวน (Stankovic et al. 2018) นอกจากเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนแล้ว ยังมีบทบาทในการเป็นแหล่งคาร์บอน (Carbon source โดยมากกว่า 42% ของคาร์บอนตะกอนที่ถูกกักเก็บในแหล่งหญ้าทะเล มาจากหญ้าทะเลและสาหร่ายทะเลที่ถูกย่อยสลายลงสู่ตะกอนเมื่อตายลง (Tuntiprapas et al, 2019) อีกทั้งยังมีหน้าที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำที่สำคัญ (Tuntiprapas et al, 2020) และช่วยปกป้องตะกอนพื้นทะเลจากคลื่นลมอีกด้วย (Panyawai et al, 2019)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES