ส่งต่อไอเดียดี ๆ จากทีม Happy Plant | Dream it, Do it (Special) EP.6

SHARE
TWEEET
EMAIL

Dream it, Do it – Special Episode กลับมาอีกครั้ง สำหรับการสร้างเเรงบันดาลใจที่ดีในด้านวิทยาศาสตร์ Episode นี้ เรามาพบกับน้องๆ ทีม Happy Plant จากหลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีสมาชิกคือ นายพัฒนพงษ์ ใจซื่อ, นางสาวซอลีฮะห์ ฮายีดือเร๊ะ และนางสาวพรชิตา ขวัญเกลื่อน โดยมี ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี เป็นที่ปรึกษา

ซึ่งล่าสุดไปคว้ารางวัล 1 ใน 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกและตัดสินแบบเข้มข้นจากทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ และการลงทุน AgBioTech Startups ระดับประเทศ มาติดตามรับชม Dream it, Do it (Special) EP.6 ส่งต่อไอเดียดีๆ จากทีม Happy Plant กันครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL