ศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ จัดอบรม gynecologic oncology and advanced surgery

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับนักศึกษาเเพทย์ อบรม Hands-on cadaveric workshop of gynecologic oncology and advanced surgery โดย Department of Obstetrics and Gynecology คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเวลา 2 วัน เพื่อฝึกทักษะพื้นฐาน หรือฝึกทักษะทางด้านหัตถการใหม่ๆ หรือฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆในการช่วยผ่าตัด เพื่อให้แพทย์มีความชำนาญในการผ่าตัดก่อนที่จะไปรักษาผู้ป่วย ทำให้การรักษาผู้ป่วยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES