รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปริมาณน้อยแบบ 8 ช่องใช้งาน (Multi-Channel Electrochemical Analyzer) จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่
31/08/2023
จนถึง
01/10/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา