ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ต้อนรับคณะดูงานจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย OITA ประเทศญี่ปุ่น

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์ฝึกผ่าตัดในร่างอาจารย์ใหญ่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ ต้อนรับคณะดูงานจาก สถาบัน Oita University Faculty of Medicine ประเทศญี่ปุ่น

โดยการนำจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ฯ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการพร้อม พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษา การวิจัย และ บูรณาการสู่การพัฒนาคุณภาพงานบริการ และแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมี Prof. Kitano Seigo, MD, PhD และคณะทำงานประกอบด้วย Dr. Seigo Kitano, Dr. Tomohisa Uchida, Ms. Ayumi Okajima และ Ms. Miyuki Kawabata จากมหาวิทยาลัยโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกผ่าตัดในร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES