ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ PLASTIC CIRCULAR ECONOMY : Sustainability Approaches

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษผ่านออนไลน์

PLASTIC CIRCULAR ECONOMY : Sustainability Approaches

โดย คุณพรรวี สุมิตร ตำแหน่ง: Compliance and Standard Manager Leader บริษัท: SCG Chemicals Co., Ltd.

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ผ่าน Zoom : 9990018103

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา โทร 083-8894155

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES