ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารปริมาณน้อยแบบ 8 ช่องใช้งาน (Multi-Channel Electrochemical Analyzer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตั้งแต่วันที่
31/08/2023
จนถึง
08/09/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา