คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับ นักศึกษาจาก University of Malaya ภายใต้โครงการ PSU-UM Mobility Program 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดโครงการ PSU-UM mobility program 2023 โดย รศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร ร่วมด้วย รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ และคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก Universiti of Malaya ประเทศมาเลเซีย (UM) จำนวน 22 คน

ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2566 นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 คน จะเดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ Universiti of Malaya ประเทศมาเลเซีย ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้นับเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับนานาชาติ พร้อมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และยกระดับทางวิชาการโดยความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในเอเซีย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES