บริษัทดีเอ็กซ์พี มอบเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติทางอุตุนิยมวิทยา แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์แก่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา ในช่วงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนายผาไทย จิตรปฏิมา กรรมการผู้จัดการ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติทางอุตุนิยมวิทยา แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แก่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อประโยชน์ ด้านการเรียน การสอนการศึกษาวิจัย และกิจการอื่นใดอันเป็นสาธารณะ ในอนาคต มูลค่ากว่า 550,000 บาท ซึ่งทางคณะฯ ต้องขอบคุณทางบริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นอย่างสูง ซึ่งในอนาคตจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพยากรณ์อากาศและใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES