คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมใจจัดงาน “งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน 2566” แสดงความขอบคุณด้วยความประทับใจ

SHARE
TWEEET
EMAIL

(วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมใจจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน 2566 แสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2566 สร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน ณ ห้อง BSc4 อาคารปฎิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดี และผู้เกษียณอายุงานประจำปี 2566 ทั้ง 9 ท่าน รวมถึงบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มพิธีเปิดด้วยแสดงพิเศษจากทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ด้วยการขับร้องเพลงประสานเสียงเพลงเหมือนเคย ศิลปิน : บอย โกสิยพงษ์ feat. เศรษฐา ศิระฉายา ตัดต่อโดยนำภาพเก่าๆ ของผู้เกษียณอายุงานทำเป็นมิวสิกวีดีโอ พร้อมเปิดวีดีโอความรู้สึกของผู้เกษียณทั้ง 9 ท่าน

ได้แก่

  • ศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • รศ.ดร.เบญจมาศ จันทร์ฉวี อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • คุณธันยโรจน์ อินสุวรรโณ ช่างเทคนิคชำนาญงาน
  • คุณสมชาย พิสสุพรรณ์ พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
  • คุณโกศล ภูริวัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • คุณอารีรัตน์ แซ่เจน ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
  • คุณละเอียด หนูอุไร พนักงานทำความสะอาด
  • คุณอนุชิต บิลหละ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
  • คุณสันติ บัวกิ่ง ช่างศิลป์

ทางคณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวว่า “สำหรับการจัดงานวันนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้เกษียณทั้ง 9 ท่านที่บุกเบิกคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หลายท่านใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตให้กับคณะวิทยาศาสตร์ วันนี้คณะวิทยาศาสตร์เติบโตแข็งแรงเพราะพี่ๆ เป็นกำลัง และความเสียสละจากรุ่นสู่รุ่น วันนี้เชื่อว่าทุกท่านที่มางานวันนี้ถือเป็นการขอบคุณพี่ๆ ทั้ง 9 ท่าน เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดี ที่จะคอยสนับสนุนน้องๆ เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เติบโตต่อไป ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านค่ะ”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES