ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) ค่าย 1 สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง) เข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2566 ผ่านทาง https://forms.gle/PKBDtJSnrCZ4Bpqs6

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES