ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสิรินธร จุลกัลป์ ที่ได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่น 1 ใน 6 ในเวที ITP2023 ณ ประเทศอิตาลี

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรินธร จุลกัลป์ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรเคมี ที่ได้รับคัดเลือกผลงานการนำเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่น 1 ใน 6 ผลงาน A composite magnetic adsorbent of metal organic frameworks incorporated into cryogel for the extraction and determination of parabens ของงาน the 29th International Symposium on Electro- and Liquid-Phase Separation Techniques (ITP2023) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-17 กันยายน 2566 at San Felice Circeo, Latina, ประเทศอิตาลี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส บุญเกิด เป็นที่ปรึกษา แสดงความยินดีกับนักศึกษาด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES