ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ที่ได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าตีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 ในคำสั่งมอบอำนาจมหวิทยาลัยทักษิณ ที่ 7467/2566 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้านผลงานดีเด่น ทางคณะฯ ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES