ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ ที่ได้พิจารณาผลงานระดับวิชชาจารย์

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ สังกัด สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาตร์ประยุกต์ ได้ผ่านเข้ามาตรฐานสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น โดยการพิจารณาจากผลงานด้านการเรียนการสอน จาก ระดับดรุณาจารย์ เป็น ระดับวิชชาจารย์ แสดงควาสมยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES