คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านรับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยทางด้าน BCG

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ อาคารบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา พร้อมนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้าพบภาคเอกชน บริษัท เอ.พี.เค. เฟอร์นิชิ่ง พาราวู้ด จำกัด เพื่อหารือโจทย์วิจัยทางด้าน BCG ทั้งการพัฒนา GREEN PRODUCT – นวัตกรรมการเคลือบ ปรับปรุงผิวเนื้อไม้เพื่อทดแทนการใช้ BORON การพัฒนา Graphene จากขี้เถ้าชีวมวล การพัฒนานวัตกรรมสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากขี้เถ้าชีวมวล และการพัฒนาเทคโนโลยีเมมเบนเพื่อบำบัดน้ำเสียและการหมุนเวียนการใช้สารเคมี ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES