คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัด English on Tour ตะลุย Penang 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ English on Tour ตะลุย Penang 2023 ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมของรัฐปีนังหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย

ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านเมืองเก่า George Town รวมถึงเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมผสม ไทย จีน และ พม่า ณ Kek Lok Si Temple และชมวิวสวยๆที่ Penang Hill ตลอดทั้งวันโดยให้นักศึกษาได้บันทึกการเดินทางผ่าน Reels ซึ่งเป็นฟีเจอร์การอัปโหลดคลิปวิดีโอสั้นจากทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เมื่อกลับมายังคณะฯ ก็ได้ให้แต่ละกลุ่มที่เดินทางนำเสนอประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช วิจิตรสงวน เจ็ดวรรณะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมรับฟังพร้อมมอบของรางวัลเเก่ผู้ที่นำเสนอดีเด่น ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเดินทางเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES