ตัวเเทนคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกิจกรรม เนื่องใน “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (Our Soul is for the Benefit of Mankind) ประจำปี 2566 ซี่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 โดยจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ และ ดร.วิมล วิรเกียรติ ตัวเเทนบุคลากรและสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมบุคลากรและนักศึกษาร่วม วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ด้วยบรรยากาศสายฝนโปรยปราย

โดยทุกวันที่ 24 กันยายน ถือเป็นวันมหิดล เป็นวันระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกได้รับการถวายพระสมัญญา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES