คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. และ INET ลงนาม MOU ต่อความร่วมมือด้านพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 27 กันยายน 2566) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU ต่อความร่วมมือด้านพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ร่วมกับ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) นำโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ และตัวเเทนจาก INET คุณปดิวนันดา โปรา ผู้อำนวยการศูนย์ภาคใต้ บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WL) ในระดับปริญญาตรีพร้อมร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ทางสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีต่อนักศึกษาที่จะได้ร่วมพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมทั้งมีเครือข่ายในการฝึกงานและสหกิจในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES