เสร็จสิ้นอย่างประทับใจสำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน เมมเบรน ครั้งที่ 15

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566) ณ โรงเเรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต สำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566 ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในพิธีปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท เลิศวิทยานนท์ หัวหน้าศูนย์ กล่าวขอบคุณและปิดงานประชุมวิชาการ

โดยในช่วงเวลาจัดการประชุม ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เมมเบรนใหม่ๆ พร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นโดย Universiti Teknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES