เริ่มขึ้นแล้วสำหรับ MST 2023 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 15 ปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566) ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท เลิศวิทยานนท์ หัวหน้าศูนย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

โดยในครั้งนี้ในที่ประชุมได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Rong Wang (Nanyang Technological University, Singapore) มาพูดในหัวข้อ Novel bio-programmable RO hollow fiber membranes for effective water reuse and desalination. และ Prof. Dr. Kang Li (Imperial College London, England) ในหัวข้อ Sustainable Production of Nanostructured Membranes. ในวันแรกซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมเป็นจำนวนมากจากหลายประเทศ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES