ขอเชิญร่วมปาฐกถาพิเศษ โดย Prof. Takaaki Kajita ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์

SHARE
TWEEET
EMAIL

ในวาระครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ International Peace Foundation (IPF) ภายใต้กิจกรรม THAI-JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน

The importance of science for peace-building

โดยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆ ร่วมปาฐกถาพิเศษ โดย Prof. Takaaki Kajita ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในหัวข้อ The importance of science for peace-building วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม L1 ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิตติมา โพธิ์เสนา โทร. 0 7428 8008 อีเมล: sci.inter@psu.ac.th หรือลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3PVDC9Q

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES