ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ค่าย 1 สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อยืนยันสิทธิ์ การเข้าค่ายฝึกอบรมฯ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 เท่านั้น หลังจากนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://regis.sci.psu.ac.th/em-olympic-camp

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES