คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมแนะนำการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแนะนำการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่มีสาขาวิชาเอก (ประเภทวิทยาศาสตร์) ณ ห้อง L1 ตึกฟักทองโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ บรรยายพิเศษและประธานในพิธี โดยกิจกรรมแนะนำการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอก เปิดโอกาสให้เเต่ละหลักสูตรได้นำเสนอหลักสูตรต่างๆ กว่า 12 หลักสูตรเพื่อเป็นการตัดสินใจของนักศึกษา

โดยขอให้นักศึกษาประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคน เข้าศึกษาข้อมูลการเลือกสาขาวิขาเอกประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์งานสนับสนุนการจัดการศึกษา เมนูนักศึกษาปริญญาตรี/ เลือกสาขาวิซาเอก (https://scisys.sci.psu.ac.th/arrangebranchonline/login.asp) และต้องเข้าโปรแกรมคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชาเอกผ่าน Website ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน 2566 และให้ดำเนินการทุกขั้นตอนของการคัดเลือกสาขาวิชาเอกภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Line official งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ https://lin.ee/akWikeV หรือ Line ID:@728szxfi

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES