นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มอ เข้าร่วมกิจกรรม PSU – UM Mobility 2023 ณ Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 5-9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น PSU – UM Mobility Program 2023 โดยมีนักศึกษาจำนวน 20 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมที่ Faculty of Computer Science and Information Technology, Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย

ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ชินพงศ์ อังสุโชติเมธี และ Faculty of Computer Science and Information Technology, Universiti Malaya เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม โดยกิจกรรมนี้เปิดกว้างให้นักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วม สำหรับการเรียนรู้ด้านวิชาการ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้เรียน Data Visualization และ Drone Programming เป็นภาษาอังกฤษกับอาจารย์จาก Universiti Malaya และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเจ้าภาพได้จัดให้มีบัดดี้ ได้พูดคุยและนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ Museum and Art Gallery Bank Negara Malaysia และ พิพิธภัณฑ์ของโรงงาน Royal Selangor Pewter ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเงินโลหะผสมดีบุก และมีเหยือกน้ำทำมาจากโลหะผสมดีบุกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบันทึกไว้โดยสถิติกินเนสส์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES