คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษด้านพอลิเมอร์

SHARE
TWEEET
EMAIL

หลักสูตรพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

Dielectric elastomer actuators based on plasticized acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)

โดย Prof. Dr. Claudia Kummerlöwe จาก Faculty of Engineering and Computer Science, University of Applied Sciences Osnabrück, ประเทศ Germany ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องประชุม 5 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL