นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เจ๋ง !! เป็นตัวเเทนภาคใต้ เข้าเเข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

นักศึกษา ทีม 12sU130y? (Psuboy) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็นตัวเเทนภาคใต้ แข่งขันรายการ Thailand Cyber Top Talent 2023 โดยมีสมาชิก นายศุภกิตติ์ พรหมดวง นายชนาธิป ชุมคง และ นายเชษฐมาส ตั้งสุขสันต์

ซึ่งการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent 2023 เป็นการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ เพื่อให้กลายเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และเป็นการสร้างแรงงานออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคคลทั่วไปมากขึ้น

และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศยังมีสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Cyber SEA Game 2023 โดยนักศึกษาจะเข้าแข่งขันในระดับประเทศในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:00 น. แสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES