คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับ Dr. Jonel P. Saludes, University of San Agustin ประเทศฟิลิปปินส์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr. Jonel P. Saludes, Vice President of the Office of Research and Global Relations, University of San Agustin ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการประสานงานผ่าน ผศ.ดร.อิทธิพล จีระพันธ์ ในการเชิญมาบรรยายพิเศษ โดยการเข้าพบคณบดีครั้งนี้ ได้พูดคุยเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอนาคต โครงการฝึกงาน ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีของทั้ง 2 สถาบันในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES