คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม มทร.สงขลา

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะฯดูงานจาก หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชญา สังขะกูล พร้อมนักศึกษาจำนวน 66 คนเข้าชมอาคารต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้นักศึกษานำมาบูรณาการใช้ประกอบการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

โดยมีบุคลากรจากหน่วยประชาสัมพันธ์นำชมห้องเรียนต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ยังมีอาคารตึกฟักทองที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ปี 2559 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นอีก 1 สถานที่ที่ควรศึกษา

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES