ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ แซ่เฮง ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (UKPSF) ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมภพ แซ่เฮง สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellowโดยสมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่ากับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES