ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เเก่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้อำนวยการศูนย์ รองศาสตราจารย์​ ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร พร้อมนักวิจัยในสังกัด ได้ลงพื้นที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อผลักดันและพัฒนางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานความมั่นคงภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาด้านความมั่นคงแห่งรัฐและลดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งของคนในสังคม โดยมีการบรรยายให้หัวข้อ อุปกรณ์ตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบภาคสนามและวิธีตรวจวัดยาที่ใช้ในทางที่ผิดแบบยืนยันผลในห้องปฏิบัติการสาหรับป้องกันและป้องปรามการใช้ยาในทางที่ผิดของเยาวชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย พร้อมฝึกภาคปฎิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งนี้ทั้ง 2 หน่วยงานได้มีการและเปลี่ยนและพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศชาติต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES