ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ประจำปี 2567

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ประจำปี 2567 วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยเปิดให้ลงทะเบียนรอบ Early Bird แล้ววันนี้ ในงานพบกับ Keynote Speaker ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล และ Invited Speaker Professor Bruce Reznick, University of Illinois at Urbana-Champaign ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนภัทร สุระกุล E-mail : cna2024.sci.psu@gmail.com หรือโทร 074 28 8079

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL