คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. พร้อมทีมบริหาร เข้าหารือด้านวิชาการกับคณะวิทยาศาสตร์ NUS ประเทศ Singapore

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา ทีมบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นำโดย ศาสตราจารย์​ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดี พร้อมทีมบริหารเข้าพบ Prof SUN Yeneng, Dean of Faculty of Science, National University of Singapore and Prof SOW Chorng Haur Vice Deans Outreach & Admissions เพื่อหารือด้านวิชาการ โดยในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำนักเรียน โครงการ วมว. ภายใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมฟังการสอนพร้อมปฎิบัติการทำวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้นอกเหนือจากการนำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานเเล้ว ยังร่วมหารือเพื่อเเลกเปลี่ยนนักศึกษา ในการร่วมปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต

สำหรับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS) เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของสิงคโปร์ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสิงคโปร์ จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ (King Edward VII College of Medicine) ในปี พ.ศ. 2448 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2523 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในเอเชีย จากการศึกษาของคอกโครัลลีไซมอนส์อยู่ในลำดับที่ 12 ของโลก และลำดับ 1 ในทวีปเอเชีย ซึ่งหากบรรลุข้อตกลงกับทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้วถือเป็นโอหาสที่ดีที่นักศึกษาจะได้ร่วมเข้าอบรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการระยะสั้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ ต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES