รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อเครื่องถ่ายภาพเจลจากตัวอย่างที่ใช้เทคนิค Fluorescence และการวาบแสง จำนวน 1 ชุด

ตั้งแต่วันที่
05/10/2023
จนถึง
05/11/2023
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

คุณอาจกำลังมองหา